रमन अप्टिकल एम्पलीफायर

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    रमन अप्टिकल एम्पलीफायर ZRA1550

    एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्प्लीफायर (EDFA), स्वतन्त्र उत्सर्जन (एएसई) आवाज र कास्केड्सका कारण, उत्सर्जन स्वचालित उत्सर्जन आवाजले प्रणाली रिसीभरको SNR लाई घटाउँदछ, यसैले प्रणाली क्षमता र गैर रिले दूरी सीमित गर्दछ। रमन फाइबर एम्पलीफायर (ZRA1550) को नयाँ पीढी स्टिम्युलेटेड रमन बिखण्डन (SRS) द्वारा उत्पन्न अप्टिकल लाभ द्वारा अप्टिकल संकेत को प्रवर्धन प्राप्त गर्दछ। FRA को एक व्यापक लाभ स्पेक्ट्रम छ; लाभ बैंडविड्थ द्वारा अब अधिक विस्तृत गर्न सकिन्छ ...